بخش پذیرش و نمونه گيری

تضمین کیفیت در آزمایشگاه شامل کنترل متغیر های قبل ،حین و بعد از انجام آزمایش ها می باشد. لذا در مواردی که آزمایش ها با دقت و صحت کامل انجام می شوند ممکن است به علت متغیر های مربوط به پذیرش و جوابدهی هدف نهایی حاصل نشود. شناسایی این متغیر ها و استاندارد نمودن روش های پذیرش و جوابدهی از اهم مسائل هر آزمایشگاهی می باشد.
برخی تمهیدات انجام شده در این آزمایشگاه عبارتند از:
1- ارسال اتوماتيك  اس ام اس  به منظور تائيد پذيرش و نيز فراخوانی بيمار جهت دريافت نتيجه آزمايش
2-جواب دهی آنلاين به صورت 24 ساعته به بيماران ، پزشكان و آزمايشگاه های طرف قرارداد
3- استفاده از پرسنل با تجربه و آموزش دیده
4- مکتوب نمودن دستور العمل ها و روش های اجرایی پذیرش، نمونه گیری و جوابدهی منطبق با SOP
5-استفاده از نرم افزار پیشرفته Pathologist 2011 با پشتیبانی مطلوب شرکت مهندسی صبا پویان
6- استفاده از پرینتر لیبل زن به منظور ثبت خودکار و کامپیوتری مشخصات بیماران و آزمایشات مربوط بر روی لوله ها و ظروف نمونه گیری
7- تهیه کتابچه راهنمای نمونه گیری و قرار دادن آن در اختیار بیماران قبل از انجام آزمایش ها
8- نظارت و باز بینی مجدد برگه ها و سوابق بیماران و محدوده های فیزیولوژیک توسط مسئول فنی
9- استقرار سیستم های پیشرفته و اتوماتیک به منظور افزایش سرعت جوابدهی من جمله در آزمایشات تخصصی و هورمونی