دکتر سزاوار کمالی

استانداردجهانی آزمایشگاههای پزشکی  <ISO15189>

سازمان بین المللی استاندارد(ISO) درسال 2003 میلادی استاندارد ویژه‌ای تحت عنوان ISO 15189 برای آزمایشگاه‌های پزشکی ارائه نمود که درسال 2007 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت . این استاندارد‌ها تلفیقی از اصول مدیریتی و فنی است که مفهوم تعریف شده از استاندارد به منظور حصول اطمینان از کیفیت خدمات در آزمایشگاه‌های پزشکی را توصیف می‌نماید. در این راستا مجموعه‌ی ارزشمند از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های پزشکی توسط آزمایشگاه مرجع سلامت تهیه گردید که ضمن تشکر و قدردانی از تلاش این اساتید بزرگوار که مسیر ارتقاء کیفیت را برای ما هموار نمودند امیدواریم با استقرار سیستم‌های استاندارد ضمن ارج نهادن به زحمات این بزرگان بتوانیم خدمات خود را به‌ نحو شایسته ومطلوب ارائه نمائیم. از همه اساتید و همکاران استدعا داریم با پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را در این راه یاری نمایند.

78

مقالات

ترجمه, تحقیق و ارائه مقالات درنشریات داخلی وخارجی وکنگره های بین المللی

  • رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی خراسان
  • مسئول فنی برگزیده کشوری سال 1396
  • پزشک علوم آزمایشگاهی برگزیده سال 94
  • دارنده عنوان آزمایشگاه نمونه سال 92
  • پزشک نمونه سازمان نظام پزشکی
  • موسس و مسئول فنی آزمایشگاه‌های مختلف
  • افتتاح اولین آزمایشگاه ویروس‌شناسی خراسان
  • پزشک نمونه علوم آزمایشگاهی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • ترجمه, تحقیق و ارائه مقالات در نشریات داخلی و خارجی و کنگره های بین المللی
ایمیل :info@drsezavarlab.com
ساعت کاری:7 صبح الی 9 شب

(پنجشنبه ها 7 صبح الی 8 شب)

تلفن : 38436558-051
تلفكس : 38436978-051

آدرس :خراسان رضوی، مشهد، احمدآباد،
خيابان عارف، نبش عارف 5، پلاك 15، ساختمان پزشكان بهار