ازترکیب سه اسیدآمینه گلایسین،آرژنین ومتیونین درکبدوکلیه هاماده شیمیایی بنام کراتین ایجاد می شود.  کراتین درعضلات بصورت کراتین فسفات نقش مهمی درتامین انرزی عضلانی دارد.مازاد کراتین تبدیل به ماده زائدی بنام کراتی نین می شود که ازکلیه هادفع می گردد.

هدف از انجام آزمایش کراتینین چیست؟

اندازه‌گیری میزان کراتینین  خون وادرار ، در راستای بررسی عملکرد کلیه‌ها انجام می‌شود.

اگر کلیه‌ها به درستی کار نکنند، میزان پاکسازی کراتینین خون توسط کلیه‌ها دچارمشکل می شود و کراتینین خون افزایش می یابد. بنابراین افزایش کراتینین خون وکاهش کراتینین ادرار نشانه اختلال درعملکردکلیه ها می باشد.

آزمایش کراتینین چه زمانی درخواست می‌شود؟

 •  بعنوان بخشی از آزمایش‌های چکاپ
 •  وقتی فرد دارای علایم مرتبط با بیماری یا آسیب کلیوی باشد.
 •  برای بررسی میزان اثربخشی روش درمانی .
 • بصورت دوره ای برای بررسی وضعیت عملکرد کلیه ها درافراد پرخطر مانند بیماران دیابتی، بیماران قلبی عروقی ومبتلایان به  فشارخون بالا، افرادچاق، سیگاری وآنهایی که سابقه خانوادگی بیماری های کلیوی دارند.

 قبل از انجام آزمایش کراتینین باید چه شرایطی رعایت شود؟

معمولاً قبل از انجام آزمایش کراتینین نیاز به رعایت شرایط خاصی از جمله ناشتایی نیست. پزشک ممکن است راهنمایی خاصی به بیمار ارائه دهد که می‌تواند شامل پرهیز از خوردن گوشت طی24 ساعت قبل از انجام این آزمایش باشد زیرا ممکن است موجب افزایش موقت کراتینین خون شود.

باتوجه به اینکه دفع کراتینین درساعات مختلف شبانه روز متغیراست در بعضی موارد، ممکن است علاوه بر آزمایش کراتینین خون، آزمایش  کراتینین ادرار 24 ساعته نیز درخواست شود. بدین منظور فرد باید ادرارخود را به مدت 24 ساعت در یک ظرف مخصوص جمع آوری کرده و سپس آن را به آزمایشگاه تحویل دهد.

چه آزمایشاتی ممکن است بهمراه کراتینین خون انجام شوند؟

 • اوره یا نیتروژن اوره خون(BUN)
 • کراتینین ادراررندم یا24 ساعته
 • پرونئین ادراررندم یا24 ساعته
 • میکروآلبومین ادرار
 • نسبت آلبومین به کراتینین ادراررندم(ACR)
 • کلیرانس کراتینین
 • میزان فیلتراسیون گلومرولی(GFR)