سخن مؤسس

((زیر بنای موجود در آزمایشگاههای ایران عمدتا با مشکلات مختلف خود از استانداردهای جهانی فاصله دارد.))
جمله ی فوق که توسط مسئول محترم کمیته استاندارد سازی و اعتبار بخشی انجمن آسیب شناسی ایران در مورخ 25/05/1387مطرح شد بهمراه مشاهدات و تجربیات پیشین ما را وا داشت تا زیر بنای تاسیس یک آزمایشگاه پزشکی استاندارد را پایه ریزی نمائیم . سازمان بین المللی استاندارد(ISO) درسال 2003 میلادی استاندارد ویژه ای تحت عنوان ISO 15189 برای آزمایشگاههای پزشکی ارائه نمود که درسال 2007 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت . این استاندارد ها تلفیقی از اصول مدیریتی و فنی است که مفهوم تعریف شده از استاندارد به منظور حصول اطمینان از کیفیت خدمات درآزمایشگاههای پزشکی راتوصیف می نماید. در این راستا مجموعه ی ارزشمند از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی توسط آزمایشگاه مرجع سلامت تهیه گردید که ضمن تشکر و قدردانی از تلاش این اساتید بزرگوار که مسیر ارتقاء کیفیت را برای ما هموار نمودند امیدواریم با استقرار سیستم های استاندارد ضمن ارج نهادن به زحمات این بزرگان بتوانیم خدمات خود را بنحو شایسته ومطلوب ارائه نمائیم . از همه استاتیدو همکاران استدعا داریم با پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را در این راه یاری نمایند.
و من ا....التوفیق
دکتر سزاوار کمالی
نتيجه آزمايش
1399/08/06   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو