بخش نمونه گيري

درراستای حرکت بسمت استانداردسازی بخش نمونه گیری آزمایشگاه ، مجهز به سیستم ها و امکانات زیر
می باشد:
1.خونگیری استریل با لوله های خلا (vacutainer)
2.صندلی نمونه گیری برقی با دسته های قابل تنظیم و قابلیت تبدیل شدن به تخت توسط کنترل راه دور
3.دستگاه رگ یاب جنرال جهت خونگیری از بیمارانی که رگهای عمقی ونامشخص دارند.
4.دستگاههای Mixer هماتولوژی جهت مخلوط نمودن سریع خون
5. استفاده از دستگاه ESR Analyzer جهت انجام بدون تاخیر سدیمانتاسیون.
6.دستورالعملها وروش های اجرایی نمونه گیری دراین بخش به صورت مکتوب وجود دارند .
7.به منظور رفاه حال بیماران نمونه گیری بیمارانی که قادر به مراجعه نمی باشند با هماهنگی قبلی در محل سکونت بیمار نیز انجام می پذیرد .

نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو