بخش انگل شناسی , تجزیه ادرار ومتفرقه

این بخش مجهز به دستگاههای biocon-Germany)Urine Analyzer) و رفراکتومتر جهت انجام آزمایش تجزیه ادرار ؛ دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) ؛ دستگاه اتوماتیک آنالیز اسپرم (Mes company ;USA) می باشد . در این بخش روشهای مختلف پروسسینگ اسپرم جهت انجام IUI با کیت ها و روش ها ی WHO انجام می پذیرد. این روش ها شامل Swim down یا گرادیان , Swim up و روش Swim up after Swim down میباشد که با توجه به آزمایش آنالیز اتوماتیک قبل از پروسسینگ روش مناسب انتخاب می شود.
ریجنت های مورد استفاده در پروسسینگ اسپرم عبارتنداز : Sil-select lower layer,Sil-select upper layer FertiCult Flushig 
نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو