خط مشي آزمايشگاه

       ارائه خدمات آزمایشگاهی مطلوب با بهرگیری از اصول استاندارد ISO15189 .
       اطلاع رسانی وانتقال تجارب واطلاعات علمی .
       استقرار مستندسازی بمنظور تعیین چهارچوب صحیح فعالیت ها وتصمیمات.
       بهینه سازی روز افزون سطح علمی کمی وکیفی آزمایش ها.
       ارتقاء روز افزون سطح علمی وکیفی کارکنان .
       همکاری دراجرای طرح های علمی و پژوهشی .
نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو