بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی

بخش هورمون شناسی آزمایشگاه دکتر سزاوار مجهز به ایمنوآنالایزر تمام اتوماتیک VIDAS و دستگاههای ELISA و RIA می باشد. دستگاه VIDAS به دلیل حذف عوامل مداخله ای مختلف منجمله خطاهای اپراتوری , دقت وصحت آزمایشات را تا حدود 100% افزایش داده است علاوه براین امکان انجام آزمایشات هورمونی وایمنولوژیک بصورت اورژانس نیز میسرگردیده است . آزمایشات زیر دراین آزمایشگاه بصورت روزانه ودر صورت لزوم بصورت اورژانس قابل انجام می باشند:
TFT :T3, T4,T3 UP, TSH, Free T3,FreeT4, Anti Tpo, Thyroglobulin, Anti –Thyroglobulin
TORCH :Toxoplasma (G&M) , Rubella (G&M) , CMV(G&M)  , HSV (G&M) .
Fertility : Beta HCG Titer , FSH,LH,LTH,Testesrone,DHEA-SO4- Estradiol.
Tumor Markers:CA125, CA19-9, CA15-3,AFP,CEA,Total PSA, Free PSA
HEPATITIS & OTHER INFECTIONS: HBs Ag&Ab , HBe Ag&Ab,HBc Ab(Total &IgM) ,
HCVAb,HDVAb,HAVAb (Total & IgM) ,HIV1,2 , HTLV 1,2 , Hydatic cyst Ab ,
Mycoplasma (G&M),Chlamydia(G&M) , H.Pylori (IgG,IgM,IgA)
MISCELLANEOUS: Anti CCP ,ANA,Anti DNA, Total IgE,Cortisol , GH, IGF-1,
B2 Microglobulin, Ferritin , Digoxin,D-Dimer ,Troponin I ,Vitamin D, MicroAlbumin
نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو