اخبار سایت
     
    انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران - شاخه خراسان روزجمعه ۹۳/۷/۱۱ ساعت ۱۰ صبح درسازمان نظام پزشکی مشهد تحت نظارت سازمان نظام پزشکی وانجمن مرکزی دکترای علوم آزمایشگاهی ایران برگزارخواهدشد.ازکلیه همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی خراسان شمالی وجنوبی ورضوی دعوت می شوددراین انتخابات حضوریابند(هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران شاخه خراسان)

نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو