اخبار سایت
     
    مراسم بزرگداشت حکیم جرجانی وجشن روزعلوم آزمایشگاهی درروزجمعه مورخ 20/02/1392 درتالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد باحضوراعضای انجمن های علوم آزمایشگاهی خراسان برگزارگردید.دراین مراسم ریاست محترم سازمان نظام پزشکی مشهد(جناب اقای دکترمهرابی)،معاونت محترم درمان(جناب آقای دکتر آذرپژوه)ورئیس جامعه آزمایشگاهیان خراسان رضوی(جناب آقای علوی)باایرادسخنرانی برنقش مهم آزمایشگاهیان درنظام سلامت کشور تاکیدنمودند.برخی ازاعضای هیئت عالی نظام پزشکی کشورمنجمله آقایان دکترسیدمهدی ودکترفاضل نیزدراین مراسم شرکت نمودند.

نتيجه آزمايش
1399/09/03   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو