اخبار سایت
     
    محل برگزاری برنامه ایمونولوژی نسوج ودستگاههای بدن مورخ 1391/12/10 ازسالن آموزش مداوم به تالاربیمارستان دکترشیخ انتقال یافت.

نتيجه آزمايش
1399/08/06   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو