اخبار سایت
     
    روز پنجشنبه 04/12/1390 ساعت 16:30 کنفرانس ماهیانه ایمنی و بهداشت درآزمایشگاه دکترسزاواربرگزار می شود.شرکت همکاران باهماهنگی قبلی امکان پذیرمی باشد.(ارائه دهنده : خانم شهربانوحقیقی)

نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو