اخبار سایت
     
    قابل توجه آزمایشگاههای ارسال کننده نمونه :محدوده نرمال آزمایش Anti-DNA بشرح زیرتغییرنموده است :Negative : <30 Equivocal:30-50 Positive : >50 (IU/ml)

نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو