اخبار سایت
     
    محدوده نرمال H.pylori IgG & IgA بشرح ذیل تغییرنموده است : Negative:<20 Borderline:20-30 Positive:>30

نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو