اخبار سایت
     
    ضمن تبریک پیشاپیش روزملی علوم آزمایشگاهی(سی ام فروردین)وهفته جهانی آزمایشگاهیان بالینی بدینوسیله به اطلاع می رسانیم جشن سالیانه علوم آزمایشگاهی باهمکاری مجمع انجمن های آزمایشگاهی خراسان،سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وسازمان های ذیربط درروزجمعه95.02.10 درتالارابن سینا مشهدبرگزارخواهدشد .بدینوسیله ازکلیه آزمایشگاهیان برای شرکت دراین جشن دعوت بعمل می آید.

نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو